Historie kostela


Historie našeho kostela je úzce spjata s historií milostného obrazu, který je umístěn uprostřed hlavního oltáře. Jedná se o obraz Panny Marie Pomocné pocházející z počátku 17. století. Obraz dostala darem od svého manžela hraběnka Polyxena Ludmila ze Šternberka a měla ho v zámecké kapli ve svém sídle v Nalžovských Horách u Sušice. Obraz zde byl velmi uctíván a mariánská úcta velice vzrostla v období švédských válek. Z obavy před poškozením jej hraběnka nechala v roce 1666 přemístit do své skočické tvrze. Zde nebyla kaple, proto byl obraz zavěšen v jedné z místností, zahalen záclonkami a pouze s povolením biskupa před ním byly příležitostně slouženy mše svaté. 21. března 1672 došlo k tragické události – vznikl požár a skočická tvrz celá shořela. V ruinách a popelu byl nalezen tento obraz Panny Marie nepoškozený! Pouze záclonky, které ho přikrývaly, byly ohořelé. Původní rám s ohořelými záclonkami máme dodnes zavěšen v ambitech kostela. Zpráva o zázračném zachránění obrazu se rychle rozšířila. Vyjádřením rostoucí úcty k Panně Marii bylo položení základního kamene zdejšího kostela dne 21.března 1677. Dne 21. srpna 1678 byl kostel vysvěcen a obraz Panny Marie umístěn doprostřed oltáře.

Kostel je osmihranná stavba s ambity, které byly přistavěny později. Zasvěcen je Navštívení Panny Marie. Výjev Navštívení je zobrazen na kazatelně.Hlavní oltář je rokokový, kromě milostného obrazu ho zdobí sochy sv. Václava, sv. Floriana, sv. Josefa a sv. Kateřiny. Vpravo je postranní oltář sv. Anny a vlevo oltář sv. Václava. Slavné šlechtické rody připomínají jejich erby: na hlavním oltáři schwarzenberský a lichnsteinský, na dveřích proti hlavnímu oltáři šternberská hvězda a růžice rodu Žďárských. Z roku 1672 pochází dřevěná deska umístěná v ambitech vedle kříže, na které je popsána a vyobrazena tragická událost tohoto roku – požár.


Obraz Panny Marie Pomocné pocházející z počátku 17. století.


Skočičtí ministranti v období vánoc

Mše svaté se ve Skočickém kostele konají v:
neděli v 8:00
čtvrtek v 18:30
Hlavní Skočická pouť se koná vždy první neděli v červenci.


Pod zdejší farnost patří i okolní obce Lidmovice, Pohorovice, Kloub, Albrechtice, Drahonice, Krašlovice a Vitice.
Kontakt na duchovního správce farnosti: zibi@iol.cz
Kontakt pro případné poutníky či turisty: sidlo.jan@seznam.cz