Kapličky
Kapličky Panny Marie Pomocné.
První kaplička leží u cesty na Kloub, druhá je za Kampeličkou. Pod ní je studna, cestičkou od ní se poutník dostane ke kostelu.


Kaplička v obci Lidmovice.
Její stavba byla zahájena z iniciativy obyvatel Lidmovic v roce 2003. Byla vysvěcena na svátek Božího těla v roce 2004.